Ongeautoriseerde toegang of gebruik maakt de gebruiker aansprakelijk voor strafrechtelijke en / of civielrechtelijke vervolging.